Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Miło nam poinformować, że znany jest już termin tegorocznej Konferencji Baltictech! Konferencja odbędzie się w dniach 19-20
Listopada w Hotelu Gdynia. Zarezerwujcie sobie ten termin w kalendarzach :). Niebawem więcej szczegółów.


Grand
Regulamin

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Konkurs fotografii podwodnej Grand Prix Photo jest imprezą towarzyszącą Baltictech 2010
 2. Wystawa jest otwarta dla wszystkich fotografujących, bez ograniczeń.
 3. Udział w wystawie jest wolny od opłat.
 4. Organizator przyjmuje po jednej pracy od autora w formacie nie większym, niż 40×50cm.
 5. Zdjęcie musi być oprawione w lekką ramkę (np. antyramę), gotowe do zawieszenia.
 6. Zdjęcie musi być podpisane imieniem, nazwiskiem autora oraz opatrzone na odwrocie jego adresem, numerem telefonu oraz adresem e-mail.
 7. Tematyką prac może być środowisko podwodne lub aktywność nurkowa w dowolnym ujęciu.
 8. Zdjęcia biorące udział w konkursie Grand Prix Photo należy zgłaszać pierwszego dnia konferencji do godziny 9 rano do recepcji konferencji.
 9. Ostateczna ocena nadesłanych prac nastąpi w drodze głosowania, w którym udział będą mogli wziąć wszyscy uczestnicy Baltictech 2010 (z wyłączeniem zwiedzających wyłącznie wystawę sprzętu nurkowego). Organizatorzy Baltictech 2010 rezerwują sobie prawo dokonania zmiany sposobu oceny nadesłanych prac bez podania przyczyny.
 10. Organizatorzy Baltictech 2010 nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek zniszczenie, zagubienie lub uszkodzenie prac.
 11. Organizatorzy Baltictech 2010 rezerwują sobie prawo do odwołania Grand Prix Photo w dowolnym czasie bez podania przyczyny.
 12. Prace zostaną zwrócone autorom po zakończeniu Baltictech 2010 na ich koszt i tylko na ich wyraźną, pisemną prośbę.
 13. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 14. Przez nadesłanie prac uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne umieszczenie przesłanych przez siebie fotografii na publicznej wystawie prac konkursowych odbywającej się na podczas trwania i na terenie konferencji Baltictech 2010.
 15. Przez nadesłanie prac uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne opublikowanie przesłanych przez siebie fotografii na stronie internetowej konferencji Baltictech 2010.
 16. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów Baltictech 2010, którzy uprawnieni są do dokonania jego zmian.

  NAGRODY

  Prezydent Gdyni wraz ze sponsorami ufundował jako nagrody zorganizowanie wystawy i wernisażu na terenie gdyńskiego Magistratu.

 • 1 miejsce 50 % powierzchni wystawowej
 • 2 miejsce 35 % powierzchni wystawowej
 • 3 miejsce 15 % powierzchni wystawowej

 • Wernisaż odbędzie się w Grudniu. Swoją obecność na otwarciu potwierdził prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Wystawa potrwa około miesiąca. Koszty druku zdjęć i organizacji wernisażu leżą po stronie sponsorów i Baltictech.:

Konferencja Nurków Technicznych basenu Morza Bałtyckiego
Baltictech 2010
Copyright www.baltictech.com